KBSR diganti dengan KSSR pada 2011 mulai Tahun Satu

KSSR berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang, berfikiran kreatif dan kritis dan inovatif melalui 6 tunjang.

Pengisian Prestasi Murid


 
Dimaklumkan bahawa SPPBS (Rendah) telah dibuka mulai 15 Mac 2013 untuk kemasukan prestasi murid. Guru-guru diminta segera memasukkan prestasi murid untuk mengelakkan kesesakkan talian nanti.

MANUAL PENGGUNA SPPBS


 
TAJUK __ SEKOLAH RENDAH
__ 
MANUAL PENGGUNA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
MANUAL PENGGUNA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN (SWASTA)

MUAT TURUN
MUAT TURUN

MANUAL PENGGUNA GURU MATA PELAJARAN
MUAT TURUN
MANUAL PENGUNA PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG
MUAT TURUN